EDLS

Elsbeth Dijkhuis Language Services

OVER MIJ

Hallo. Ik ben een tolk.vertaler.foodie.taalliefhebber.docent.voice-over.

Mijn passie is het maken van passende vertalingen en kloppende vertolkingen
in het Engels en Nederlands.

DIENSTEN/INFO

TOLKEN

Communicatie en meer

Lees verder…

VERTALEN

Meer dan het omzetten van het ene woord naar het andere woord

Lees verder…

EN MEER

Wat doe ik nog meer
Lees verder…

VAN AANVRAAG TOT LEVERING


VRAAG


CONTACT


OVERLEG


OFFERTE


AKKOORD


LEVERING

WEETJES


15 paraplu’s kwijtgeraakt


1 x ‘Mes op Tafel’ gewonnen


87 Pastarecepten gekookt


1 Ballonvaart gemaakt

CONTACT

Elsbeth Dijkhuis

Elsbeth Dijkhuis

info@edls.nl

06 55 938 622

Nijmegen

LET’S SOCIALIZE

IK HOOR GRAAG VAN JE

WERKERVARING

NU

Beëdigd tolk/vertaler Engels-Nederlands/Nederlands – Engels

EDLS (Elsbeth Dijkhuis Language Services

Zelfstandig tolk/vertaler – I love it!

NU

Docent Algemene Tolktechnieken

Duo-sectiehoofd Sectie vertalen Engels

Docent Sociale Media & SEO vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

EDUCATION HISTORY

2010

Tolk Engels-Nederlands/ Nederlands-Engels

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
2009

Vertaler Engels-Nederlands/Nederlands-Engels

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen
2001

NIMA Communicatie A

NIMA
2000

Praktijkdiploma Muziekuitgever

Johann A. Alsbach Stichting/VMV
1996

Masters Culturele Antropologie

Universiteit Utrecht

Specialisatie Latijns-Amerika en het Caraïbisch Gebied

1992

Sociaal Cultureel Werker

HAN

Specialisatie Audio Visuele Vorming en Drama

SPECIALISATIE

Marketing

Algemeen

Notaris

Cultuur

TYPERING

FLEXIBEL

GEDREVEN

TRANSPARANT

DOWNLOAD MIJN DIGITALE VISITEKAARTJE

Altijd handig om bij de hand te hebben – download het digitale visite kaartje en je kunt me altijd bereiken.

DOWNLOAD CARD

 

BEKIJK MIJN LINKEDIN PROFIEL

MIJN LINKEDIN PROFIEL

Privacyverklaring

EDLS respecteert de privacy van opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Doeleinden van de gegevensverwerking

EDLS verwerkt enkele persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die EDLS verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Voor het uitvoeren van overeenkomsten voor tolk- en vertaaldiensten verwerkt EDLS persoonsgegevens uit de tekst die u ter voorbereiding op de tolkdienst of ter vertaling aanbiedt: deze persoonsgegevens worden gelezen en vertaald, en op een veilige manier bewaard.

EDLS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

EDLS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen (hierbij gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van EDLS tussen zit).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EDLS bewaart uw persoonsgegevens maximaal tien jaar. Na deze termijn, of eerder wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van diensten, zullen uw persoonsgegevens vernietigd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

EDLS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EDLS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij EDLS aanwezig zijn op te vragen, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EDLS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij EDLS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover EDLS beschikt in een computerbestand naar u toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@edls.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EDLS reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.

EDLS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EDLS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@edls.nl.