EDLS

Elsbeth Dijkhuis Language Services

Vertalen

Heb je een brochure die vertaald moet worden? Of misschien ga je naar het buitenland en wordt er om een beëdigde vertaling van je diploma gevraagd? Is die Powerpointpresentatie over de nieuwe bedrijfsstrategie die het hoofdkantoor in Engeland stuurde, toch wel handig om ook in het Nederlands te hebben?

Leg dit gerust bij mij neer en ik zorg ervoor dat er een correcte, overtuigende en vlotte vertaling voor terugkomt.

Een greep uit mijn specialisaties:

  • Algemene teksten (websites, brochures)
  • Marketing & Communicatieteksten
  • Beëdigde vertalingen (zoals diploma’s, rijbewijzen, overlijdensaktes)
  • Artikelen over reizen, eten-drinken-koken-kooktechnieken, toeristische informatie en cultuur.
  • Zakelijke teksten (zoals bedrijfscorrespondentie, interne communicatie, bankafschriften, nieuwsbrieven)

Heb je een specifiek onderwerp dat hier niet bij staat? Neem dan gerust contact met me op, want om nou alles in zo’n lijstje te zetten gaat natuurlijk ook wat ver.

Vertalen is meer dan het omzetten van het ene woord naar het andere woord. De tekst moet hetzelfde gevoel oproepen als de originele tekst, de lezers op dezelfde manier aanspreken en hetzelfde doel bereiken. Daarom moet een vertaler niet alleen de letterlijke inhoud vertalen, maar ook de context van die inhoud. En wel op zo’n manier dat het past binnen de belevingswereld en de cultuur van de doeltaal. Een vertaler beschikt daarom niet alleen over een goede beheersing van de taal, maar heeft ook uitgebreide kennis van de cultuur en gebruiken van het andere land.

Daarbij is het natuurlijk niet zo dat een vertaler een wandelend woordenboek is, die altijd voor alle voorkomende termen en begrippen 1-2-3 de juiste term paraat heeft. Soms gaat het immers om het vertalen van zeer specifieke materie (jargon). Een vertaler doet altijd gedegen onderzoek naar het onderwerp en komt dan tot de juiste vertaling van een specifieke term.

Beëdigd of onbeëdigd

Een beëdigde vertaling wordt vaak een officiële vertaling genoemd. Maar niet elk document hoeft beëdigd vertaald te worden. Enkele voorbeelden van documenten die vaak beëdigd vertaald moeten worden: geboorteaktes, algemene voorwaarden, diploma’s en testamenten. Veelal dienen deze documenten aan instanties te worden overgedragen en moeten daarom naar waarheid worden vertaald.

Een beëdigde vertaling wordt altijd op papier aangeleverd omdat het origineel en de vertaling onlosmakelijk aan elkaar moet zijn vastgemaakt. De vertaler plaatst zowel zijn stempel als zijn handtekening op de documenten en voegt een verklaring toe waarin staat dat de vertaling getrouw aan het origineel is.

Een onbeëdigde vertaling wordt vaak vertaald voor “eigen gebruik” en is meestal niet bedoeld voor instanties. Hierbij kun je denken aan websites, handleidingen, boeken en presentaties.

Vertalen is maatwerk. Het tarief per woord hangt af van de complexiteit van de opdracht. Erg specialistische, technische teksten zijn bijvoorbeeld duurder dan ‘algemene’ teksten.
Richtprijs: EUR 0,12 – 0,18 (ex. BTW) per woord in een lopende tekst.

Als je een opgemaakte tekst hebt, of een powerpointpresentatie, dan kan je ervoor kiezen om de vertaalde tekst als los tekstbestand terug te krijgen, waarna je het zelf weer opmaakt als het origineel. Het probleem is dan, dat sommige vertalingen langer zijn dan in de brontekst zodat je tekstvak te klein blijkt. Voor een meerprijs van EUR 35,00 p/u (ex. BTW) hou ik rekening met de opmaak en lever het vertaalde document aan zodat het er ook uitziet al het origineel. Het aantal uur dat ik hiervoor nodig heb is afhankelijk van de complexiteit van de opmaak en de grootte van het document.

Voor het maken van beëdigde vertalingen van o.a. diploma’s, rijbewijzen en overlijdensaktes hanteer ik vaste prijzen – dat is wel zo overzichtelijk.

Diploma (enkelzijdig)
EUR 40,00
Diploma + cijferlijst (enkelzijdig)
EUR 60,00
Rijbewijs
EUR 40,00
Uittreksel geboorteregister
EUR 45,00
Uittreksel overlijdensregister
EUR 45,00
Prijzen exclusief verzendkosten en BTW